Managementul aplicațiilor

De ce este ScanStart alegerea corectă?

Obiectivul ScanStart este de a presta servicii care să ajute clienții să păstreze sau să obțină o poziție competitivă în cadrul pieței în care activează, lucru ce denotă faptul că trebuie sa prestăm servicii de calitate care satisfac nevoile dumneavoastră. Datorită dorinței de crea parteneriate de succes pe termen lung aria în care se aflau sarcinile care puteau fi îndeplinite s-a extins, dar gravitează tot în jurul soluțiilor tehnice. Astfel ScanStart poate ajuta clienții în gestionarea activității acestora începând cu întreținerea programelor acestora pentru menținerea sau creștererea eficienței precum și în asistența aparaturii, de la computer și rețelele folosite de acesta până la imprimante.


Preluarea aplicațiilor în scopul prestării serviciilor de mentenanță și eficientizare

În vederea prestării serviciilor de calitate se are în plan testarea aplicațiilor în fiecare etapă, astfel încât să nu se introducă posibile riscuri de securitate. Un alt aspect important pe baza căruia serviciile prestate pot să fie personalizate îl reprezintă îndeplinirea sarcinilor atribuite de către clienți în conformitate cu o analiză a pieței realizată în prealabil de către aceștia, întreg procesul rezultând ăntr-un produs care denotă aspectele care sunt considerate importante pentru viitorul afacerii.


Rezolvarea bug-urilor

O alta latură importantă a managementului aplicației o reprezintă rezolvarea bug-urilor, întrucat acestea reprezintă una dintre cele mai des întâlnite probleme. În prima fază acestea dau impresia unor probleme minore ce afecteaza timpul necesar dezvoltarii aplicașiilor și conferă utilizatorilor o impresie negativă asupra produsului. Totuși, o privire de ansamblu face evidente costurile mari aduse concomitent cu bug-urile din aplicațiile dezvolate.


Modificarea șabloanelor și diverse îmbunătățiri

De asemenea oferim și servicii de modificare a șabloanelor pe care se bazează aplicațiile întrucât într-un mediu competitiv produsele oferite trebuie să fie supuse unei schimbări constante atât în scopul îmbunătățirii experienței utilizatorilor cât si în cel al maximizării eficienței acestora.